SKRÓT Z UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA JANUSZA KORCZAKA 
Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie
01.06.2014 r.Wywiązali się z zadania- czas się rozwiązać

rozwiazanie    W dniu 1 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie (gm. Kowalewo Pomorskie) zyskała wspaniałego patrona - Janusza Korczaka. W czasie pięknej uroczystości odsłonięto tablicę, rozwinięto sztandar i dziękowano fundatorom. Pisaliśmy o tym bardzo szeroko. Zanim jednak chwila ta nadeszła szkoła przygotowywała się ponad półtora roku, aby wydarzenie utkwiło w pamięci na kolejne pokolenia. Pierwszym zadaniem było powołanie Honorowego oraz Roboczego Komitetu, które miały za zadanie doprowadzić do  tak szczęśliwego finału. Patronat nad uroczystością i przewodnictwo w Honorowym Komitecie objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

   W dniu 19 września br.  podsumowano uroczystość i zakończono działalność obu komitetów. W związku z prowadzoną zbiórką publiczną dokonano rozliczenia finansowego otrzymanych środków. Dyrektor Szkoły Elżbieta Arbart dziękowała każdemu osobiście za wkład i zaangażowanie.

Szkoła mając takich przyjaciół oraz pod opieką wspaniałego patrona może być spokojna o swoją przyszłość. Bardzo dziękuje, że mogłam liczyć na Państwa przychylność oraz poświęcony  prywatny czas.- podkreślała dyrektor Arbart wręczając Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu kwiaty.

Członkowie spotkania podjęli jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu komitetów, a później podziwiali film i zdjęcia dokumentujące przebieg uroczystości.

Warto tu przypomnieć, że wszystkie koszty uroczystości: sztandar, gablota, tablica, pamiątki, poczęstunek dla uczniów i zaproszonych gości, wyżywienie dla wojska oraz okolicznościowe foldery pokryto dzięki sponsorom pozyskanym przez działaczy Komitetów Obchodu.SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM RYCHNOWIE MA SWOJEGO PATRONA

patron

01 czerwca 2014r. był dniem szczególnym dla całej społeczności szkolnej. Tego dnia odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Janusza Korczaka połączone z rozwinięciem sztandaru oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski.

Obchody uświetniła swą obecnością Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia  w Toruniu oraz Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruń.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, która reprezentowała Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka; Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego p. Ryszard Bober; Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski; Starszy wizytator p. Ewa Zabłudowska, reprezentująca Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty; komendant garnizonu Toruń p. mjr Ireneusz Bandura. 

Miło nam było gościć również władze samorządowe, przedstawicieli duchowieństwa, placówek kulturalnych, oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, przedstawicieli służb mundurowych, Policji, Straży Pożarnej, leśników, sołtysów, nauczycieli i nauczycieli emerytowanych na czele z byłym dyrektorem szkoły p. Zygmuntem Szczepańskim, rodziców oraz sponsorów. W tym szczególnym dniu byli z nami także absolwenci klasy szóstej z roku szkolnego 2012/2013, którzy jako pierwsi zakupili cegiełki z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru oraz dyrekcja wraz z pocztem sztandarowym z zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. 

 Niedzielna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową. Podczas mszy sprawowanej przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Małgorzaty ks. kan. Benedykta Drewka nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły. 

Kolejna część uroczystości przy narracji p. kpt. Mariusza Wysockiego z CSAiU  rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziału do nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Po czym przy dźwiękach hymnu państwowego poczet flagowy wystawiony przez OSP Wielkie Rychnowo wciągnął flagę na maszt.

           Jako pierwsza witając zaproszonych gości wystąpiła dyrektor szkoły p. Elżbieta Arbart. W szczególnie ciepłych słowach powitała zgromadzone dzieci, składając im jednocześnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Orłowski odczytał tekst uchwały o nadaniu szkole imienia Janusza Korczaka i przekazał ją na ręce dyrektora szkoły. Uczestników uroczystości z sylwetką patrona zapoznali uczniowie klasy szóstej: Maria Olejnik i Jakub Kamiński.

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Murzynowska- Lipińska dokonała odczytania aktu ufundowania i nadania sztandaru dla naszej szkoły oraz wręczyła go dyrekcji szkoły.

Po tym wzruszającym momencie nastąpiło wbijanie poprzez fundatorów symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie sztandar szkoły został przekazany przez poczet sztandarowy rodziców w składzie: Kamila Pruska, Jacek Walenciak i Aleksandra Sęk dyrektorowi szkoły p. Elżbiecie Arbart. Pani dyrektor przekazała go społeczności szkolnej na ręce pocztu sztandarowego uczniów w składzie: Kinga Derewecka, Daniel Śliwka i Weronika Gręźlikowska. Prezentacji sztandaru wszystkim zgromadzonym dokonały p. Dorota Olszewska i p. Małgorzata Szczepańska – Zillmann. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Po ślubowaniu głos zajęli zaproszeni goście. Jako pierwsza wystąpiła Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Murzynowska – Lipińska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego p. Ryszard Bober oraz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Ewa Zabłudowska.

Na zakończenie uroczystości przekazania sztandaru została zaprezentowana „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego”, po czym asysta honorowa wraz z orkiestrą wojskową i pocztami sztandarowymi opuściła plac apelowy.

Następnie goście zaproszeni udali się do budynku szkoły celem odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Tablica została wykonana przez rzeźbiarza p. Włodzimierza Hass. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska przy udziale: Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzeja Grabowskiego, Dyrektora szkoły p. Elżbiety Arbart, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty Murzynowskiej – Lipińskiej oraz Fundatora tablicy i ściany dekoracyjnej p. Zbigniewa Trejderowskiego Prezesa Firmy CONKRET. Asystę przy tablicy pamiątkowej pełnili uczniowie klasy szóstej: Julia Scheffler i Radosław Młodziński.

    Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na salę gimnastyczną, gdzie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie odśpiewano hymn Kowalewa Pomorskiego. Narratorem tej części uroczystości była p. Małgorzata Szczepańska – Zillmann.

     Następnie Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Arbart podziękowała przybyłym gościom i osobom, które szczególnie zasłużyły się w przygotowanie uroczystości, wręczając pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem Janusza Korczaka wykonane również przez p. Włodzimierza Hass. Pamiątkową płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona oraz herbem Gminy Kowalewo Pomorskie i dedykacją dla Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka dyrektor szkoły przekazała na ręce p. Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. 

Mniejsze pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem patrona otrzymali:

- Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

- Pan Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

- Pani Ewa Zabłudowska Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu

- Pan mjr Ireneusz Bandura - Komendant Toruńskiego Garnizonu

- Ks. kan. Benedykt Drewek - Proboszcz Parafii Wielka Łąka

- Pan Zygmunt Szczepański- Emerytowany Dyrektor Szkoły

- Pani Małgorzata Murzynowska – Lipińska - Przewodnicząca Rady Rodziców

- Pan Zbigniew Trejderowski - Prezes Firmy CONKRET

- Pan Zbigniew Krasicki – Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

- Pan Marian Krych Prezes UKS „SOKÓŁ” Wielkie Rychnowo

- Pan Piotr Strzelecki Prezes OSP Wielkie Rychnowo i Sołtys wsi Borówno

- Pan Zdzisław Czarnomski – Sołtys wsi Wielkie Rychnowo

- Pani Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK w Kowalewie Pomorskim 

- Pani Barbara Wasiluk – Dyrektor Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Golubiu – Dobrzyniu.

- Pan podpułkownik rezerwy Tadeusz Szydłowski.

- Pani Maria Kluz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

- Pani Katarzyna Kojtka – projektantka logo szkoły

- Michał Walenciak – absolwent naszej szkoły.

     Po tym miłym i serdecznym geście uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przybliżający postać Janusza Korczaka – patrona naszej szkoły.

    Dopełnieniem tej uroczystości była uczniowska inscenizacja powieści Janusza Korczaka pt. Król Maciuś Pierwszy, która ukazała uniwersalne wartości, jakimi należy się kierować, dbając o dobro i podmiotowość dziecka. Przedstawienie otrzymało owacje na stojąco, a mali aktorzy mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po tych emocjonujących chwilach wszyscy otrzymali upominki okolicznościowe oraz udali się na poczęstunek. Podczas zwiedzania szkoły można było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz zapoznać się z dotychczasową historią placówki przedstawioną w kronikach szkolnych. Postać patrona zaprezentowana była poprzez przygotowaną przez uczniów szkoły prezentację multimedialną, a także szereg wystaw przedstawionych na specjalnie przygotowanych tablicach. Z tej okazji również wydany został pamiątkowy folder oraz specjalny numer gazetki szkolnej Rychnowiaczek pt.: „ Mały Przegląd”.

I tak ten dzień rozpoczął nową kartę historii Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

W tym miejscu Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Szczególne podziękowania należą się: władzom samorządowym na czele z Burmistrzem Miasta p. Andrzejem Grabowskim, Panu Jackowi Dębskiemu; wszystkim sołtysom, OSP w Wielkim Rychnowie; Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury; Dyrekcjom placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, Posterunkowi Policji w Kowalewie Pom.; księżom z parafii z których uczniowie uczęszczają do naszej szkoły; p. Annie Mytlewskiej; Radzie Rodziców, wszystkim pocztom sztandarowym, sponsorom, pracownikom szkoły oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i uświetnienia tak historycznego wydarzenia dla naszej szkoły.

Zapraszamy do galerii zdjęć!


Dyrektor szkoły

Elżbieta Arbart

 


PATRON SZKOŁY JUŻ TUŻ TUŻ


     Szybkimi krokami zbliża się do nas magiczna data 1 czerwca. W tym dniu dzieci, nauczyciele oraz rodzice ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie będą świętować nie tylko Dzień Dziecka. Od czerwca ich szkoła otrzyma imię godnego patrona i sztandar. Przypomnijmy, że to uczniowie wybrali w tajnym głosowaniu patrona- Janusza Korczaka a rada miejska przyjęła uchwałę w tym temacie. Wybrano komitet organizacyjny, który pracuje już prawie rok.

     Na piątym już spotkaniu informacyjnym w dniu 18 marca br. dyrektor Elżbieta Arbart złożyła informację o etapach prac w poszczególnych zespołach. Trwa nadal zbiórka pieniężna, sztandar, gablota i pamiątkowa tablica są na ukończeniu, trwają pracę nad oprawą artystyczną, folderami i pamiątkami.

     Burmistrz Miasta podziękował za zaangażowanie się w akcję p. Tadeuszowi Szydłowskiemu. Jako emerytowany wojskowy pozyskał do uświetnienia uroczystości orkiestrę wojskową oraz kampanię honorową z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W kwietniu spodziewamy się wizyty przedstawiciela służb mundurowych z którym omówiony zostanie przebieg uroczystości.

     Podziękowania należą się również wszystkim społecznikom: sołtysom, radnym, przewodniczącej i radzie rodziców oraz nauczycielom za zaangażowanie w akcję pozyskania sponsorów dla tego przedsięwzięcia. Społeczeństwo jest dumne mogąc wesprzeć nadanie imienia ich szkole- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

        Prace nad nadaniem Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie (gm. Kowalewo Pomorskie) patrona nabierają tempa. Patron został już wybrany. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po długiej kampanii wybrali Janusza Korczaka na swojego opiekuna.

         Wiemy już, że to imię szkoła otrzyma 1 czerwca 2014r. Obecnie Komitet Nadania Imienia pod przewodnictwem dyrektor szkoły Elżbiety Arbart przystąpił do pozyskania środków finansowych na ufundowanie sztandaru i pamiątkowej tablicy.

Na swoim posiedzeniu w dniu 4 października br. ustalono zespoły, które będą zbierać środki we wsiach, z których dzieci uczęszczają do tej placówki: Srebrniki, Mlewo, Mlewiec, Mariany, Wielkie Rychnowo, Borówno i Nowy Dwór. Sztandar jak i drzewiec zostały już zamówione.

Obecny na posiedzeniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował społecznikom za udział w projekcie. Podkreślał fakt zbierania wśród społeczeństwa środków na sztandar jako akt woli uhonorowania szkoły i docenienie jej tradycji.

 


 

SPOTKANIE KOMITETU NADANIA IMIENIA SZKOLE

W poniedziałek 01 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Nadania Imienia Szkole. Na spotkaniu wybrano osoby, które będą przeprowadzały zbiórkę publiczną na zakup sztandaru wśród mieszkańców sołectw, z których uczniowie uczęszczają do naszej szkoły. Poprzez zorganizowanie akcji w takiej właśnie formie - w formie zbiórki publicznej, chcemy, aby sztandar był darem od wszystkich członków społeczności lokalnej – uczniów, rodziców, absolwentów, mieszkańców, pracowników i przyjaciół Szkoły, aby każdy z Was mógł mieć szansę na poczucie, że jest w części jego fundatorem.

Ustalono, iż zbiórka zostanie przeprowadzona w miesiącu październiku br. Są to następujące sołectwa: Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór, Mariany, Mlewo, Mlewiec, Sierakowo, Srebrniki.

Wszyscy darczyńcy wpisani będą do pamiątkowej księgi, a osoby, które wpłacą powyżej 50,00 zł zostaną uhonorowani wpisem na pamiątkowych tabliczkach umieszczonych w wyznaczonym miejscu poświęconym patronowi szkoły.

Skład osobowy przeprowadzających zbiórkę przedstawia się następująco:

Sołectwo Wielkie Rychnowo : 4 grupy dwuosobowe

1.Marzanna Czerw                 1. Piotr Sęk                            1. Zbigniew Musiał                          1. Zdzisław Czarnomski

2. Wiesława Kęsikowska         2. Beata Iwanowska               2. M. Szczepańska -Zillmann            2. Agnieszka Marzec

Sołectwo Borówno: 2 grupy dwuosobowe

 1. Julia Szczepańska                  1.Piotr Strzelecki
 2. Marek Bielecki                      2. Małgorzata Wołk

Sołectwo Nowy Dwór: 1 grupa trzyosobowa

 1. Zofia Turowska
 2. Dariusz Osmański
 3. Jadwiga Olejnik

Sołectwo Mariany: 1 grupa dwuosobowa

 1. Małgorzata Murzynowska – Lipińska
 2. Monika Piróg

Sołectwo Sierakowo: 1 grupa dwuosobowa

 1. Małgorzata Murzynowska – Lipińska
 2. Andrzej Lemieszek

Sołectwo Srebrniki – 1 grupa trzyosobowa

 1. Teresa Grzelak
 2. Grażyna Bruchlej
 3. Hanna Kiżewska

Sołectwo Mlewiec – 1 grupa trzyosobowa

 1. Jerzy Śliwka
 2. Danuta Molenda
 3. Iwona Balińska

Sołectwo Mlewo – 2 grupy  

 1. Ryszard Lipiński                                          1.  Ryszard Lipiński
 2. Justyna Wontorowska                                 2. Joanna Majewska, 3. Mirosława Rogowska

Dyrekcja szkoły poinformowała również zebranych o zakupie przez tegorocznych absolwentów szkoły 5 cegiełek o łącznej wartości 1000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup sztandaru.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem cegiełek zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 15:00. Nabywcy cegiełek uwiecznieni zostaną na pamiątkowych tabliczkach i wpisani do pamiątkowej księgi.

 


PIERWSZE CIEGIEŁKI SPRZEDANE

     Rozpoczęliśmy sprzedaż cegiełek o nominałach 50,100,200 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.

Pierwszymi nabywcami cegiełek zostali tegoroczni absolwenci szkoły, którzy zakupili 5 cegiełek o nominale 200,00 zł. czyli łącznie cegiełki o wartości 1000,00 zł.

    Symboliczne wręczenie zakupionych cegiełek na ręce dyrektor szkoły odbyło się w dniu 28.06.2013r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Dyrektor szkoły bardzo serdecznie podziękowała i zaprosiła całą klasę na uroczystość nadania imienia  i wręczenia sztandaru.

 

KOLEJNE SPOTKANIE KOMITETU NADANIA IMIENIA SZKOLE


     Na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Nadania Imienia Szkole, które odbyło się w dniu 18 czerwca br. przewodnicząca Komitetu Elżbieta Arbart złożyła sprawozdanie z tego, co zostało już zrobione. Poinformowała zebranych o złożeniu przez szkołę wniosku o wydanie zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej oraz o otrzymaniu stosownej zgody. Zaprezentowała zebranym logo szkoły wykonane przez p. Katarzynę Kojtka, pracownika tut. szkoły i projekt sztandaru.Na wniosek jednego z członków ustalono, iż skład Komitetu zostanie rozszerzony o całe grono pedagogiczne tj.: Grażynę Bruchlej, Marię Korczyńską Joannę Majewską, Jadwigę Olejnik, Dariusza Osmańskiego, Justynę Lech, Mirosławę Rogowską, Małgorzatę Szczepańską- Zillmann, i będzie liczył 32 osoby. Podjęto również decyzję, aby w zbiórkę pieniędzy zaangażować trójki klasowe Rodziców naszej szkoły jako osoby wspierające. Ustalono również następny termin spotkania, na którym omówione zostaną szczegóły przeprowadzenia zbiórki oraz sprzedaży cegiełek.

 


MAMY PROJEKT LOGO SZKOŁY

     W związku z wyborem Janusza Korczaka na patrona Szkoły Podstawowej  w Wielkim Rychnowie zaistniała konieczność wykonania projektu logo, które będzie „znakiem” charakterystycznym naszej szkoły.

Logo zostało zaprojektowane przez pracownika naszej szkoły p. Katarzynę Kojtka, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

       Logo przedstawia:

Logo ma kształt prostokąta o nieznacznie krótszej podstawie. Całość logo obramowane jest z góry, z prawej strony i z dołu czarnymi, grubszymi liniami, które nie stykają się ze sobą w narożnikach. Z lewej strony gruba linia, w części środkowej lewostronnie tworzy kąt rozwarty.

Na czerwonym tle jest stylizowane koroną koloru żółtego zakończoną nieregularnymi plamkami w kolorze czerwonym, zielonym, różowym i niebieskim.  Korona symbolizuje twórczość Janusza Korczaka (nawiązuje do „Króla Maciusia I”).

Cztery stylizowane górne części korony są zakończone kolorowymi „główkami” i są symbolami różnorodnej społeczności uczniowskiej uczęszczającej do naszej szkoły. Bezpośrednio pod postawą korony widnieje napis w kolorze białym „ Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie”

 


KOMITET NADANIA IMIENIA WYBRANY !!!

 

W dniu 23 kwietnia  br. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie  komitetu , którego zadaniem jest przeprowadzenie całej procedury nadania Szkole Podstawowej   w Wielkim Rychnowie imienia Janusza Korczaka.

Skład Komitetu:

1. Andrzej Grabowski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pom.

2. Elżbieta Arbart – Dyrektor SP Wielkie Rychnowo

3. Justyna Wontorowska – Radna Rady Miejskiej

4. Zbigniew Musiał – Radny Rady Miejskiej

5. Małgorzata Murzynowska-Lipińska - Przewodnicząca Rady Rodziców-

6. Zygmunt Szczepański – emerytowany dyrektor szkoły

7. Jadwiga Marchlewska - emerytowany dyrektor przedszkola

8. Marian Krych – Prezes UKS SOKÓŁ

9.  Zdzisław Czarnomski - Sołtys wsi Wielkie Rychnowo

10. Piotr Strzelecki – Sołtys wsi Borówno

11. Zofia Turowska - Sołtys wsi Nowy Dwór

12. Monika Piróg - Sołtys wsi Mariany

13. Ryszard Lipiński  - Sołtys wsi Mlewo

14. Jerzy Behrendt - Sołtys wsi Srebrniki

15. Jerzy Śliwka - Sołtys wsi Mlewiec

16. Lubomir Zgliński - Sołtys wsi Sierakowo

17.Piotr Sęk – Naczelnik OSP Wielkie Rychnowo

18. Teresa Grzelak - z-ca dyr. Szkoły

19. Marzanna Czerw n-l

20. Agnieszka Szymczak – n-l

21. Julia Szczepańska -n-l

22. Danuta Molenda n-l muzyki

23. Małgorzata Wołk – pedagog szkolny

24.   Agnieszka Zielaskowska- sekretarz szkoły

 Na zebraniu wybrano prezydium komitetu. Na przewodniczącą wybrano p. Elżbietę Arbart- dyrektora szkoły; zastępcą została przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Murzynowska- Lipińska, skarbnikiem została p. Agnieszka Szymczak, a sekretarzem p. Agnieszka Zielaskowska.

Na wniosek komitetu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przyjął Honorowy patronat nad obchodami.

Obecni na spotkaniu zapewniali o pełnym zaangażowaniu w przygotowanie tego niepowtarzalnego wydarzenia.

Ustalono, iż środki finansowe na sztandar pochodzić będą od darczyńców. W pierwszej kolejności należy podjąć działania związane z pozyskaniem zgody na zbiórkę publiczną, opracować logo. Następne spotkanie komitetu planowane jest w miesiącu czerwcu.


Nasza szkoła przystąpiła do wyboru patrona szkoły


   30 stycznia odbyły się wybory  kandydata uczniów  na patrona szkoły. wszyscy uczniowie mieli prawo do głosowania.Wybierali spośród czterech kandydatów, którzy zostali zaprezentowani wcześniej przez poszczególne klasy.  Samorząd Uczniowski przeprowadził glosowanie i policzył głosy. Z dużą przewagą  wygrał Janusz Korczak. Jan Matejko znalazł się na drugim miejscu. Maria Skłodowska- Curie była trzecia, ostatni był Jan Brzechwa. W sumie głosowało 159 uczniów, niestety dwa głosy były nieważne.

   Oliwia Szczepańska kl. VI

Zapraszamy do galerii zadjęć


 Prezentacja czwartego kandydata

  29 stycznia klasa szósta reprezentowała swoją jedyną kandydatkę- kobietę na patrona szkoły Marię Skłodowską- Curie. Szóstoklasiści przygotowali krótką prezentacją o życiu i twórczości fizyczki. Drugą częścią prezentacji były pokazy chemiczne, ponieważ Skłodowska otrzymała też nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Uczniowie ustawili stoiska z doświadczeniami z pomocą pani Marzanny Czerw. Każdy mógł się dowiedzieć jak wyglądają różne zjawiska chemiczne, np. jak można nadmuchać balona bez używania ust, można było sprawdzić jakie odczyny mają różne substancje. Dzieci z innych klas mogły się dużo nauczyć. Mamy nadzieję, że wszystkim się podobał taki naukowy dzień.

                                                Oliwia Szczepańska kl. VI

 

Zapraszamy do galerii zadjęć


Prezentacja trzeciego kandydata

   Dnia 28 stycznia 2013r. klasy ,,0” i II przedstawiły swojego kandydata na patrona szkoły – Janusza Korczaka. Wszyscy zgromadzeni uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną o życiu i twórczości Janusza Korczaka przygotowaną przez panią Joannę Majewską. Wiadomości czytała uczennica klasy II – Agata Kowalska. Następnie przeprowadzona była wśród uczniów sonda - ,,Dlaczego J. Korczak…? Na gazetce poświęconej Korczakowi,  a przygotowanej przez panią Teresę Grzelak znalazły się wypowiedzi uczniów, dlaczego jest  ich kandydatem na patrona oraz prawa dziecka, które są aktualne do dzisiejszego dnia. Dużym zainteresowaniem cieszył się album z ilustracjami praw dziecka wykonanymi przez uczniów klasy II.  Na wystawie uczniowie mogli  obejrzeć książki  napisane przez Janusza Korczaka. Ten dzień poświęcony  Korczakowi przybliżył jego postać dzieciom.

                                                                      Wychowawca klasy II - Teresa Grzelak


 

Dnia 29 stycznia przynieśliśmy z domów: paski, gocki (berła), miecze, tarcze, peleryny oraz korony, aby przebrać się za królewny  i królów. Na dużych arkuszach papieru zapisaliśmy hasła jakie głosił nasz kandydat. Janusz Korczak mówił m.in tak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”Przebrani z plakatami i transparentami w dłoniach ruszyliśmy na teren szkoły. W tym samym czasie, w naszej Sali chętne dzieci mogły bawić się drewnianymi klockami.

Mieliśmy dobry pomysł na ten dzień!

Udało się!

Kamil Romanowski z kl. III

 Zapraszamy do galerii zadjęć


 

Prezentacja drugiego kandydata

    Dnia 11.01.2013r. odbyła się w naszej szkole Familiada. Teleturniej był poświęcony twórczości Jana Brzechwy. Były dwie drużyny: pierwszą reprezentowali nauczyciele pani Mirosława Rogowska, pani Danuta Molenda, pani Justyna Lech, a kapitanem była pani dyrektor Elżbieta Arbart; drugą reprezentowali uczniowie z samorządu: Karolina Dawiec, Alicja Pikul, Kinga Derewecka, a kapitanem była Oliwia Szczepańska. Familiadę prowadziła pani Agnieszka Szymczak, która zadawała pytania uczestnikom gry. Pytania i odpowiedzi zostały stworzone na podstawie ankiet, które przeprowadzili uczniowie z kl.IV. Można było dowiedzieć się, kto odwiedził kwokę w wierszu Brzechwy, kogo spotkamy na wyspach Bergamutach, jakie warzywa są na straganie i co robi leń. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna uczniów. Klasa czwarta zaśpiewała Kaczkę-Dziwaczkę, przy której Wiktoria Jankowska miała główną rolę, ponieważ udawała bohaterkę piosenki. Pod koniec występów uczniowie recytowali wiersze Jana Brzechwy, a pani Szymczak zapoznała z życiorysem bajkopisarza. Klasa IV ma nadzieję, że wszystkim podobała się ta prezentacja.

Weronika Szczepańska z kl.IV


Zapraszamy do galerii zadjęć


 Prezentacja pierwszego kandydata

     Dnia 10 stycznia klasa I i V przedstawiały swojego kandydata na patrona szkoły-Jana Matejkę. Na wstępie wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o życiu i twórczości Jana Matejki. Następnie wybrane dzieci z klasy V zaprezentowały niektóre postacie historyczne z najsłynniejszych obrazów tego malarza. Wielką furorę zrobił Czarek Masłyk, który był Stańczykiem. Podobał się nam również Mikołaj Kopernik- Maciej Szlas. Potem dzieci z klas młodszych malowały kolorowanki z postaciami Kopernika, Matejki i Stańczyka. Mogły również układać puzzle - obrazy Matejki. Uczniowie klasy V zapraszali wszystkich na korytarz na pierwszym piętrze, aby podczas przerw pobawić się w artystów. Można było uzyskać  informacje o obrazach słynnego malarza, które przygotowały grupy z klasy V. Każdy mógł popróbować swoich sił i namalować obraz, postać z obrazu lub przedmiot. Swoich sił malarskich mogły popróbować pięciolatki i sześciolatki. Najładniejsze prace zostały wywieszone na gazetkach, aby przypominały wszystkim, że mamy tak wspaniałego kandydata na patrona naszej szkoły, którym jest Jan Matejko. Ten dzień podobał się zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Marysia Olejnik z kl. V

Zapraszamy do galerii zadjęć


Wybory są trzyetapowe:

ETAP  I obejmuje semestr I ( X. 2012 – 31.01.2013r.)

1. Wybór kandydata na patrona przez uczniów: zadania klasowe

Wychowawcy klas przeprowadzają lekcje wychowawcze związane z wyborem kandydata na patrona szkoły. Uczniowie wyszukują kandydatów i prezentują ich całej klasie.

W drodze tajnego głosowania klasa wybiera jednego kandydata (największą ilością głosów). Przewodniczący klasy sporządza protokół z głosowania i przekazuje go dyrektorowi szkoły. Klasy przygotowują prezentację swojego kandydata (np. prezentacja multimedialna, portret   i uzasadnienie) i przekazują opiekunowi Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski przygotowuje gazetkę ścienną prezentującą sylwetki kandydatów  i apel, na którym klasy zaprezentują swoich kandydatów.

 Samorząd Uczniowski (pod opieką opiekuna samorządu) przeprowadza tajne głosowanie, w wyniku którego wyłoniony zostaje jeden kandydat na patrona szkoły (największą ilością głosów), następnie sporządza z niego protokół.

 2.Wybór kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników szkoły

Nauczyciele i pracownicy szkoły zgłaszają swoich kandydatów wyznaczonemu członkowi zespołu koordynującego.

Spośród zgłoszonych propozycji nauczyciele i pracownicy szkoły, przez głosowanie, wybierają jednego kandydata.

Osoba odpowiedzialna sporządza protokół z wyborów.

3.Wybór kandydata na patrona przez rodziców

Dyrektor szkoły informuje rodziców na zebraniu o realizacji projektu.

Zainteresowani rodzice uczniów szkoły przekazują swoje propozycje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Rada Rodziców przeprowadza głosowanie – spośród kandydatów wybiera jednego.

Sporządza protokół i przekazuje go przewodniczącemu zespołu.

 4. Wybór kandydata na patrona przez społeczność lokalną 

Dyrektor szkoły informuje mieszkańców miejscowości: Wielkie Rychnowo, Nowy Dwór, Borówno, Mlewo, Mlewiec i Srebrniki o realizacji projektu za pomocą środków społecznego przekazu.

Osoby zainteresowane przedstawiają swoje propozycje wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej           i zostawiają je w sekretariacie szkoły.

Wszystkie propozycje mieszkańców gminy zostają przekazane przewodniczącemu zespołu.

 ETAP II obejmuje  semestr II (01.02.2013r.–31.03.2013r.)

1. Prezentacja kandydatów. Zespół koordynujący wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowuje prezentację kandydatów wybranych przez uczniów, nauczycieli, rodziców oraz co najwyżej 2 kandydatów zaproponowanych przez osoby spoza szkoły (np. wystawa, debata, itp.)

2. Ogólnoszkolne wybory

W wyznaczonych terminach i miejscu odbędą się tajne wybory patrona szkoły, w których uczestniczyć może każdy mieszkaniec gminy.

a) W godzinach lekcyjnych głosują uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

b) W godzinach popołudniowych głosują rodzice uczniów.

 3. Na przebiegiem głosowania czuwa komisja w składzie:

1) Elżbieta Arbart- dyrektor szkoły

2  Julia Szczepańska  -  przewodniczący zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły:

3) Małgorzata Murzynowska – Lipińska  - przedstawiciel Rady Rodziców

4) Oliwia Szczepańska - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 4. Po ogłoszeniu wyników wyborów zespół koordynujący sporządza dokument z realizacji projektu.

 ETAP III (kwiecień – wrzesień 2013r.)

 1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o nadaniu szkole imienia wybranego patrona.

2. Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom..

Zespół koordynujący sporządza dokument z realizacji projektu oraz prezentację sylwetki patrona wraz z uzasadnieniem i przekazuje go wraz z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.

3. Powiadomienie Kuratorium Oświaty.

4. Uroczystość nadania imienia szkole.

 
free pokereverest poker revie